FAQs Complain Problems

Staff

Section:
Photo Name Designation Section Email Phone
Krishna Prasad Sapkota Chief Administrative Officer krishnasapkota00@gmail.com 9857081111
Section: देवदह नगर अस्पताल
Photo Name Designation Section Email Phone
Dr. Sanga Sen Medical Officer देवदह नगर अस्पताल sangyasen99@gmail.com 9865092000
डा.जय गोविन्द महतो मेडिकल अधिकृत देवदह नगर अस्पताल zaysingh55555@gmail.com 9843368371
डा. सन्दिप लोहनी बि.क. मेडिकल अधिकृत देवदह नगर अस्पताल drsandeeplohani@gmail.com 9867855523
डा. रोशन चौधरी मेडिकल अधिकृत देवदह नगर अस्पताल dr.roshan3636@gmail.com 974938031
राम प्रसाद पन्थी जनस्वास्थ्य निरीक्षक देवदह नगर अस्पताल panthiramu39@gmail.com 9844709639
युवराज दिशा मगर जनस्वास्थ्य निरीक्षक देवदह नगर अस्पताल yuba.magar4@gmail.com 9857036777
सुनिता विश्वकर्मा सिनियर अ.न.मी. देवदह नगर अस्पताल sunita.sonu47@gmail.com 9847465447
प्रमिला श्रेष्ठ सिनियर अ.न.मी. देवदह नगर अस्पताल pramila.stha@gmail.com 9867039801
हुमकला शर्मा सिनियर अ.हे.व. देवदह नगर अस्पताल humkalasharma316@gmail.com 9846616826
इन्दिरा पोख्रेल सिनियर अ.हे.व. देवदह नगर अस्पताल pokhrel.indira02@gmail.com 9847008301
मिनु पुन सिनियर अ.न.मी. देवदह नगर अस्पताल minupunthapa7@gmail.com 9869942095
Section: शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
Tikaram Sharma Deputy secretary(10th level) \ Information Officer शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा tika853@yahoo.com ९८५७०२४८५३
परशुराम ढकाल अधिकृत छैठौं शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा ९८५७०६०८९२
इन्दिरा बञ्जाडे प्रा.स. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा ९८६५०६८७२०
Section: आर्थिक प्रशासन शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
निरज पौडेल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा niraj321p@gmail.com ९८५७०८५४०३
हरि प्रसाद रिजाल अधिकृत छैठौं (लेखा) आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४७०२०८०७
सिता कंडेल कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा ९८२१३४१६९५
Section: पूर्वाधार विकास शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
राज कुमार यादव इन्जिनियर सातौं पूर्वाधार विकास शाखा rky11365@gmail.com ९८५७०११३६५
सुमन थापा सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा sumandarlamimagar2047@gmail.com ९८५७०३५७२५
सुमन पौडेल अ.सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा suman.poudel255@gmail.com ९८६७७१२९७८
Section: स्वास्थ्य शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
काशिनाथ बञ्‍जाडे जन स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा banjadekashinath3@gmail.com ९८४७०२७४३४
Giri Tramu Animal Development Technician स्वास्थ्य शाखा 9857036385
माया पुन सिनियर अ.न.मी. स्वास्थ्य शाखा ९८६६६२२८७०
प्रेम कुमार चौधरी कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य शाखा
Section: महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
इन्दिरा भुसाल अधिकृत छैठौं महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा indirabhusal5@gmail.com ९८४१६९६८३४
Mandira Aryal Office Assistant (5th level) महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा ९८४३३५३८३३
Section: आन्तरिक लेखा परिक्षण ईकाई
Photo Name Designation Section Email Phone
राममणी अर्याल आ.ले.प अधिकृत आन्तरिक लेखा परिक्षण ईकाई merommani55@gmail.com ९८४३४३४४८९
Section: भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
शेषनारायण भण्डारी इन्जिनियर भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा sheshnbi@gmail.com ९८५७०४७४७२
सुरेश पौडेल सव.इन्जिनियर भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा paudelsuresh50@gmail.com ९८५७०५९१७९
राकेश कुमार बनियाँ अमिन भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा rakeshbaniya980@gmail.com ९८१४४१३२३६
Section: राजश्व शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
विष्णु प्रसाद बस्याल अधिकृत छैठौं राजश्व शाखा bishnubashyal77@gmail.com ९८५७०७०६७२
सृजना ओली लेखा सहायक राजश्व शाखा srijanaoli006@gmail.com ९८५७०५७४००
Section: पशु विकाश शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
Prabin Goudel Animal Development Officer पशु विकाश शाखा goudelprabin@gmail.com 9857015006
Harka Bahadur Dani Animal Development Technician पशु विकाश शाखा hark.dani.2037@gmail.com ९८६५६२८८००
ईश्वरराज पन्थ ना.प.स्वा.प्रा. पशु विकाश शाखा ishworpant59@gmail.com ९८४७५४०६८०
छाँया कुमारी जेसी ना.प.स्वा.प्रा. पशु विकाश शाखा chhayaj303@gmail.com 9848411173
पुस्पा बुढाथोकी कार्यालय सहयोगी पशु विकाश शाखा budhathokipushpa867@gmail.com 9816229845
Section: वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
रवि पाण्डे इन्जिनियर वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा er.ravipandey37@gmail.com ९८४७०३७२६२
Section: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
Photo Name Designation Section Email Phone
दिनेश लम्साल रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ९८५७०३१०९७
दिपक तिवारी प्रा.स. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ९८४७२५०७७४
Section: Information Technology Section
Photo Name Designation Section Email Phone
Babulal Thapa Information Technology Officer Information Technology Section ito.devdahamun@gmail.com 9847125048
Sagar Bhattarai MIS Operator Information Technology Section miso.devdahamun@gmail.com 9867021602
Section: कृषि विकास शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
सुस्मिता गौतम प्रा.स. कृषि विकास शाखा ९८६०६९८०१८
पविन्द्र कुमार मल्ल कृषि प्राविधिक कृषि विकास शाखा ९८४८९८४३१३
Section: सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उपशाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
फडेन्द्र प्रसाद बगाले ना.सु सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उपशाखा fpbagale@gmail.com ९८५७०५२२०३
रिम कुमार थापा एम.आई.एस.अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उपशाखा goodfriday1985@gmail.com ९८१५४९८८०८
सुनिल गिरी फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उपशाखा ९८४७०६२९११
Section: प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
राकेश गुरुङ्ग कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा gurung.rkh@gmail.com ९८४७३८८९३६
मनिषा शर्मा पराजुली कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८६०६६५०३९
कमल खासु कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा mgrkhasukamal222@gmail.com ९८६७८७२२५३
सरिता पन्थी कार्यालय सहायक (चौथो तह) प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८६७१४३१२७
Section: आर्थिक विकास शाखा, कानुन शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
मिना भुषाल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) आर्थिक विकास शाखा, कानुन शाखा ९८६८६११०९८
तिर्थराज खनाल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) आर्थिक विकास शाखा, कानुन शाखा ९८५७०६०७०८
Section: जिन्सी शाखा
Photo Name Designation Section Email Phone
देविराम भण्डारी कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) जिन्सी शाखा bhandarideviram365@gmail.com ९८४१७२९१७८
Section: नगर प्रमुखको सचिवालय
Photo Name Designation Section Email Phone
Deepesh Bashyal Social Mobilizer नगर प्रमुखको सचिवालय bashyal_deepesh@yahoo.com ९८०६९८६६०९
Section: नगर उपप्रमुखको सचिवालय
Photo Name Designation Section Email Phone
Suraj Pokherali Office Assistant (4th level) नगर उपप्रमुखको सचिवालय pokhrelsuraj63@gmail.com 9864469888
Section: राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र
Photo Name Designation Section Email Phone
Amit Tiwari Surveyor राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र ९८६७७१७७४६
Roshani Thapaliya Surveyor राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र
तुल्सिराम भूसाल अमिन राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र ९८५७०४९०००
सैलेस त्रिपाठी अमिन राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र ९८२१९९७५५६
विनोद ओली अमिन राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र ९८४४९१५०७५
अन्जु पौडेल अमिन राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र ९८६६५८२०७०
जयकृष्ण कुँवर अमिन राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र ९८४८३७४७०९
लोक राज गौतम अमिन राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र ९८४९७७४९५५
कमला खडका अमिन राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र ९८४९१८३८४८
Section: नगर प्रहरी
Photo Name Designation Section Email Phone
बिकेश चौधरी नगर प्रहरी सहायक निरिक्षक नगर प्रहरी 9847035759
नगेन्द्र खौसिया थारु नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9742349774
महातम चौधरी नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9812904405
Section: राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र
Photo Name Designation Section Email Phone
Manoj Tamang Surveyor राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र ९८६४११८०५५
Siddhant Yadhav Surveyor राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र
Section: नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
Photo Name Designation Section Email Phone
ज्ञानसरी गुरुङ्ग सा.प.म.वि. नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८४७०५१०१०
भरत फाल ब्याक हो लोडर अपरेटर नगर कार्यपालिकाको कार्यालय 9860248801
देबी थापा कार्यालय सहयोगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गंगा चौधरी कार्यालय सहयोगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८०६९२०६०१
किरण क्षेत्री ह.स.चा. नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८१७४५४३३३
विजय ढेगा ह.स.चा. नगर कार्यपालिकाको कार्यालय bijaydhega@gmail.com 9869587225
ललित कुमार थापा मगर ह.स.चा. नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८०५४५४३६१
महाप्रभु चौधरी थारु सुरक्षा गार्ड नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८०४४९२८९४
कमल प्रसाद खौसिया थारु ट्रयाक्टर चालक नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८२१४७२८६०
रमेश कुमाल ट्रयाक्टर चालक नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८६७११५८८९
नारायण प्रसाद अधिकारी ह.स.चा. नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८२४४२४८८४
तारानाथ पाण्डे कार्यालय सहयोगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८०५४२०५५५
Section: नागरिक आरोग्य सेवाकेन्द्र
Photo Name Designation Section Email Phone
डा. कृष्ण प्रसाद चापागाईँ आयुर्वेद चिकित्सक नागरिक आरोग्य सेवाकेन्द्र dr.chapagaink@gmail.com 9847546258
Section: वडा नं. १
Photo Name Designation Section Email Phone
बामदेव पाेख्रेल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा नं. १ ९८६७०१९०४५
रविन्द्रनाथ कुर्मी चौधरी अमिन वडा नं. १ ९८०७५५८१११
मन्साराम चौधरी अ.सव.इन्जिनियर वडा नं. १ ९८११७८७४५७
गोमा पौडेल कार्यालय सहयोगी वडा नं. १ ९८४७२६८५१४
Section: वडा नं. २
Photo Name Designation Section Email Phone
मधु अधिकारी कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा नं. २ ९८४८९६२९७०
सुमित्रा देवि केवट कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा नं. २ ९८१९४७४५९१
निर्मला चौधरी अ.सव.इन्जिनियर वडा नं. २ ९८२५४९६६५९
नेत्रमाया सुवेदी कार्यालय सहयोगी वडा नं. २ ९८१४४४३६९५
Section: वडा नं. ३
Photo Name Designation Section Email Phone
गणेश पाण्डेय सव.इन्जिनियर वडा नं. ३ ९८४७०२०४६५
हुम बहादुर सिंजाली वडा सचिव वडा नं. ३ ९८४७२४४५७९
देउरुपा थापा कार्यालय सहयोगी वडा नं. ३ ९८१६४२३८८६
Section: वडा नं. ४
Photo Name Designation Section Email Phone
Bishnunath Pokhrel Ward Secretary वडा नं. ४ ९८४८१७७६७४
Nirmala Aryal Office Assistant (4th level) वडा नं. ४ ९८४४७९९३४१
निर्मला पौडेल कार्यालय सहयोगी वडा नं. ४ ९८६४४५३९५१
Section: वडा नं. ५
Photo Name Designation Section Email Phone
Pradip Prasad Gautam Ward Secretary वडा नं. ५ prpgautam@gmail.com ९८४९०९४६५२
मञ्‍जु अधिकारी अ.सव.इन्जिनियर वडा नं. ५ ९८४७५५६५४८
अरुणा भट्टराई स.म.वि.नी. वडा नं. ५ ९८४७८३९८३५
श्रृजना पाण्डे कार्यालय सहयोगी वडा नं. ५ ९८०५४२०५५२
Section: वडा नं. ६
Photo Name Designation Section Email Phone
Chitra Bahadur Sunari Ward Secretary वडा नं. ६ ९८०५४४२९००
जानकी भारती श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर वडा नं. ६ ९८४४७३०६६३
मधु पन्थी कार्यालय सहायक (चौथो तह) वडा नं. ६ ९८४३६७५५२३
शोभा काफ्ले कार्यालय सहयोगी वडा नं. ६ ९८४७०२७५८३
Section: वडा नं. ७
Photo Name Designation Section Email Phone
Mitra Bahadur Thapa Ward Secretary वडा नं. ७ ९८५७०३८९२२
विनोद प्रसाद कंडेल सव.इन्जिनियर वडा नं. ७ ९८४३४४४६०७
अम्बिका डुम्रे कार्यालय सहायक (चौथो तह) वडा नं. ७ ९८६६५५४१४६
सावित्री खरेल कार्यालय सहयोगी वडा नं. ७ ९८४७३२८३७७
Section: वडा नं. ८
Photo Name Designation Section Email Phone
Sanam Pariyar Ward Secretary वडा नं. ८ ९८४५२८७८००
गिता शर्मा सामाजिक परिचालक वडा नं. ८ ९८४७११४८७७
आशा भण्डारी कार्यालय सहयोगी वडा नं. ८ ९८१७४७७६१०
Section: वडा नं. ९
Photo Name Designation Section Email Phone
Kamala Tandan Khatri Chhetri Ward Secretary वडा नं. ९ ९८४७३३८८२२
नारायण प्रसाद काफ्ले सव.इन्जिनियर वडा नं. ९ ९८५७०३१५४६
लक्ष्मी खरेल कार्यालय सहयोगी वडा नं. ९ ९८४०४८६३४२
Section: वडा नं. १०
Photo Name Designation Section Email Phone
Sita Adhikari Ward Secretary वडा नं. १० ९८४९०२८५९५
पुष्पा पोख्रेल स.म.वि.नी. वडा नं. १० ९८४१९५९६०१
Yami Saru Office Helper वडा नं. १० ९८०७५७९९३७
Section: वडा नं. ११
Photo Name Designation Section Email Phone
अनिल आचार्य वडा सचिव वडा नं. ११ todayseducation45@gmail.com ९८४७३८४४९१
सरस्वती कवर सामाजिक परिचालक वडा नं. ११ ९८६७१७७६२४
माेलहु केवट कार्यालय सहयोगी वडा नं. ११ ९८४७५४३१११
Section: वडा नं. १२
Photo Name Designation Section Email Phone
हरि प्रसाद भट्टराई कार्यालय सहायक (चौथो तह) वडा नं. १२ ९८६३४६६२०९
प्रविण कुमार श्रीवास्तव अ.सव.इन्जिनियर वडा नं. १२ ९८६७३२५९०६
गोमता अर्याल कार्यालय सहयोगी वडा नं. १२ 9807597510
Section: आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, भवरावारी
Photo Name Designation Section Email Phone
इश्वरा शर्मा पाण्डे सिनियर अ.न.मी. आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, भवरावारी eshorasharma1980@gmail.com 9845795249
दिक्षा अधिकारी भट्टराई कार्यालय सहयोगी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, भवरावारी nishaparajuli91@gmail.com 9824465504
Section: केरवानी स्वास्थ्य चौकी
Photo Name Designation Section Email Phone
काशीराम रेग्मी जनस्वास्थ्य निरीक्षक केरवानी स्वास्थ्य चौकी regmikashiram1993@gmail.com 9843857057
भगवती भण्डारी सिनियर अ.न.मी. केरवानी स्वास्थ्य चौकी bhagawatibhandari44@gmail.com 9847027432
Section: आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शिसपुर
Photo Name Designation Section Email Phone
डिल्लेश्वर श्रेष्ठ जन स्वास्थ्य अधिकृत आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शिसपुर Shresthadilleswor@gmail.com 9857060532
Section: शहरी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवानीपुर
Photo Name Designation Section Email Phone
मेघनाथ न्यौपाने जनस्वास्थ्य निरीक्षक शहरी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवानीपुर meghnath.medimeg@gmail.com 9857032742
शान्ती महतो अ.न.मी शहरी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवानीपुर shantisandesh@gmail.com 9807509494
आकाश चौधीरी (थारु) कार्यालय सहयोगी शहरी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवानीपुर 9827457027
Section: आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, अमरसिंहचोक
Photo Name Designation Section Email Phone
प्रकाश अर्याल सि.अ.हे.व. छैठौ आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, अमरसिंहचोक prakasharyalnp@gmail.com 9857064093
पुजा कुमारी चौधरी कार्यालय सहयोगी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, अमरसिंहचोक 9844718456
Section: आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शितलनगर
Photo Name Designation Section Email Phone
पिता कुमारी खनाल सि. अ.न.मी. निरीक्षक आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शितलनगर 9847063898
Section: आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, विशालनगर
Photo Name Designation Section Email Phone
केशव गिरी सि.अ.हे.व. छैठौ आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, विशालनगर 9847022360
Section: आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, घोडाहा
Photo Name Designation Section Email Phone
राम प्रसाद बस्याल सि.अ.हे.व. छैठौ आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, घोडाहा bashyalrp28@gmail.com 9857036624
Section: सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई, चरङ्गे
Photo Name Designation Section Email Phone
अर्बिन चन्द्र आचार्य जनस्वास्थ्य निरीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई, चरङ्गे arbinacharya33@gmail.com 9857032329
Section: सिक्टहन स्वास्थ्य चौकी
Photo Name Designation Section Email Phone
रेशम बहादुर सुनार जनस्वास्थ्य निरीक्षक सिक्टहन स्वास्थ्य चौकी 9857046105