FAQs Complain Problems

Lalit Kumar Thapa Magar

Phone: 
९८०५४५४३६१
Section: 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
Weight: 
19
Service Group: 
Staff

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) २०७९/८० मा देवदह नगरपालिकाको नतिजा