FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
देवदह नगरपालिकाको आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ 06/17/2021 - 19:31 PDF icon 20 Aadharbhut Taha Class 8 Uttirna Parichha Nirdesika 2077.pdf
देवदह नगरपालिकाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ 06/17/2021 - 19:30 PDF icon 19 Padadhikari Sadasyale Paune Subidha Yain 2077.pdf
देवदह नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ 06/17/2021 - 19:28 PDF icon 18 Biniyojan Yain 2077.pdf
देवदह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ 06/17/2021 - 19:26 PDF icon 17 Aarthik Yain 2077.pdf
देवदह नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ 06/17/2021 - 19:24 PDF icon 16 Nadijanya Padartha Karyabidhi 2077.pdf
देवदह नगरपालिकाको असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 06/17/2021 - 19:22 PDF icon 15 Asangathit Shramik Rahat Mapdanda 2076.pdf
देवदह नगरपालिकाको कृषक समूह गठन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ 06/17/2021 - 19:19 PDF icon 14 Krisak Samuha Gathan Karyabidhi 2076.pdf
देवदह नगरपालिकाको नगर खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ 06/17/2021 - 19:18 PDF icon 13 Nagar Khelkud Bikas Karyabidhi 2076.pdf
देवदह नगरपालिकाको आवधिक विकास योजना तर्जुमा कार्यविधि, २०७६ 06/17/2021 - 19:14 PDF icon 12 Aawadhik Bikas Yojana Karyabidhi 2076.pdf
देवदह नगरपालिकाको स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि, २०७६ 06/17/2021 - 19:13 PDF icon 11 Sichhak Byawasthapan Anudan Karyabidhi 2076.pdf

Pages