FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
देवदह नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन–२०७८ 01/01/2022 - 13:22 PDF icon Nagar Prahari Yain 1st Samsodan.pdf
विनियोजन ऐन-२०७८ 09/15/2021 - 12:04 PDF icon विनियोजन ऐन-२०७८.pdf
आर्थिक ऐन-२०७८ 09/15/2021 - 12:03 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७८.pdf
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि-२०७८ 09/15/2021 - 12:02 PDF icon योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि-२०७८.pdf
संस्था दर्ता ऐन-२०७८ 09/15/2021 - 12:01 PDF icon संस्था दर्ता ऐन-२०७८.pdf
देवदह नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ 06/25/2021 - 13:31 PDF icon Karmachari Protsahan Subidha 2078.pdf
देवदह नगरपालिकाको निशुल्क रक्त सेवाको लागि अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ 06/17/2021 - 19:34 PDF icon 21 Raktadan Sambandhi Karyabidhi 2077.pdf
देवदह नगरपालिकाको आधारभूत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ 06/17/2021 - 19:31 PDF icon 20 Aadharbhut Taha Class 8 Uttirna Parichha Nirdesika 2077.pdf
देवदह नगरपालिकाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ 06/17/2021 - 19:30 PDF icon 19 Padadhikari Sadasyale Paune Subidha Yain 2077.pdf
देवदह नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ 06/17/2021 - 19:28 PDF icon 18 Biniyojan Yain 2077.pdf

Pages