Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
यज्ञ प्रसाद श्रेष्ठ लेखा अधिकृत अार्थिक प्रशासन ९८४७०२७०९४
राज कुमार यादव इन्जिनियर याेजना तथा प्राविधिक शाखा rky11365@gmail.com ९८५७०११३६५
रवि पाण्डे इन्जिनियर याेजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४७०३७२६२
नारायण प्रसाद काफ्ले सव.इन्जिनियर याेजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५७०३१५४६
काेमल प्रसाद पाण्डे कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) ९८१७४९४७९५
विनाेद ज्ञवाली वडा सचिव स‍युक्त वडा कार्यालय, ढेकावर (वडा नं १,२, ३ र ४) , पञ्जिकरण, सामाजिक सुरक्षा ९८४७०३८७८४
विष्णु प्रसाद बस्याल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) प्रशासन bishnubasyal77@gmail.com ९८४७३०२९९६
मित्र बहादुर थापा वडा सचिव स‌युक्त वडा कार्यालय, शितलनगर (वडा नं ५, ६, ७, ८, ९ र १०) ९८५७०३८९२२
सिर्जना अाेली सह लेखापाल स‍युक्त वडा कार्यालय, ढेकावर ९८४५२०६००६
सुरज पाेख्रेली कार्यालय सहायक (चौथो तह) स‌युक्त वडा कार्यालय, ढाेलवजवा, सिक्टहन, जिन्सी ९७५७०००४१८
उत्सव न्याैपाने अमिन प्राविधिक utshabbneupane@gmail.com ९८४७२४५१३३
बामदेव पाेख्रेल कार्यालय सहायक (चौथो तह) स‌युक्त वडा कार्यालय, शितलनगर ९८६७०१९०४५
विष्णुनाथ पोख्रेल कार्यालय सहायक (चौथो तह) स‍युक्त वडा कार्यालय, ढेकावर ९८४८१७७६७४
सिता अधिकारी कार्यालय सहायक (चौथो तह) ९८४९०२८५९५
चित्र बहादुर सुनारी कार्यालय सहायक (चौथो तह) स‌युक्त वडा कार्यालय, शितलनगर 9805442900
देविराम भण्डारी कार्यालय सहायक (चौथो तह) स‌युक्त वडा कार्यालय, शितलनगर ९८४१७२९१७८
दिपेश बस्याल सामाजिक परिचालक सामाजिक परिचालन bashyal_deepesh@yahoo.com ९८०६९८६६०९
गिता शर्मा सामाजिक परिचालक सामाजिक परिचालन ९८४७११४८७७
तारानाथ पाण्डे कार्यालय सहयोगी स‌युक्त वडा कार्यालय, शितलनगर ९८०५४२०५५५
रमेश कुमाल चालक ९८६७११५८८९
नेत्रमाया सुवेदी कार्यालय सहयोगी ९८१४४४३६९५
सावित्री खरेल कार्यालय सहयोगी ९८४७३२८३७७
ललित कुमार थापा मगर चालक ९८०५४५४३६१